Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Organizacje pozarządowe

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organziacji pozarządowych do udziału wpracach komisji konkursowych.

Treść komunikatu w zalaczniku

Karta zgłoszeniowa

-------------------------------------------------------------

UWAGA!!! Z uwagi na brak rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego pn. "Aktywna Jedlina...dla każdego coś dobrego" (brak zlożonych ofert) informujemy, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podjął decyzję o ponownym ogloszeniu otwartego konkursu ofert na powierzeneie realizacji ww. zadania publicznego: 

Uchwała Nr 62/2017 Zarządu Powiatu a href="/images/Uchwała_Nr_62_2017.pdf&qot;""(pobierz)


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organziacji pozarządowych do udziału wpracach komisji konkursowych.

Treść komunikatu w zalaczniku

Karta zgłoszeniowa


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego pn. Ocalić od zapomnienia

uchwała a href="/imags/Ocalić_od_zapomnienia-uchwąła.pdf">("obierz)

wzór oferty (pobierz)


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego pn. Stwórzmy nasze miejsce spotkań - etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszakńców Gminy Mieroszów.

uchwała a href="/imags/Uchwała_Nr_50_2017.pdf""(pobierz)

wzór oferty (pobierz)


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego pn. "Aktywna Jedlina...dla każdego coś dobrego"

uchwała a href="/imags/Uchwała_Nr_45.2017.pdf""(pobierz)

wzór oferty (pobierz)


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego pn. Zjednoczy Nas Koszykówka

uchwała a href="/imags/Uchwała_Nr_46.2017.pdf""(pobierz)

wzór oferty (pobierz)


Poniżej przedstawiamy Państwu link pod którym można złożyć swoje uwagi do zmian jakie zostały wprowadzone do kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Zmiany dotyczą kart z podejmowania działalności, rozwijania działalności, konkursów otwartych oraz konkursów grantowych. Pod wskazanym linkiem znajduje się karta do konsultacji, w której mogą Państwo wpisywać swoje uwagi a następnie przesłać je do nas.

W razie pytań prosimy o kontakt.

http://kwiatlnu.eu/konsultacje-spoleczne/

pozdrawiam Asia Cebula

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu

Ul. Dworcowa 33

58-420 Lubawka

tel. 75 74 11 804

e-mail: biuro@kwiatlnu.eu


Informujemy, że Rada Powiatu Walbrzyskiego Uchwałą NR XIX/56/2016 z dnia 29 września 2016 roku uchwaliła program współpracy Powiatu Walbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)

Uchwała NR XIX/56/2016 Rady Powiatu Walbrzyskiego z dnia 29 września 2016 roku (pobierz)


UWAGA!!!!

W związku z wejściem w życie 10 maja br. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego poniżej publikujemy wzory, które obecnie obowiązują  przy skladaniu ofert w tzw. trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie).

Uproszczona oferta

Uproszczone sprawozdanie

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500